Verlies geen bezoekers met een mobielvriendelijke website

Steeds meer mensen bezoeken websites via hun smartphone. Dat is niet verrassend omdat bijna iedereen tegenwoordig een smartphone op zak heeft. Google haakt hier nu op in door het belang van een mobielvriendelijke website te vergroten. In deze blog de belangrijkste feiten op een rij.
Lees verder...